Tournoi Midget - Photos 2016

Comité Tournoi Midget 2016

Comité Tournoi Midget 2016

Champion_Juvénile

Champion_Juvénile

Champion B

Champion B

Champion BB

Champion BB

Champion A

Champion A

Inscription des équipes

Inscription des équipes

Billetterie

Billetterie

Registraire

Registraire

Bar

Bar

Embassadeurs

Embassadeurs

Sécurité

Sécurité